infosystem.dk ● Mylius Erichsens Vej 11 ● 7000 Fredericia ● Danmark
+45 20 45 99 15
admin@infosystem.dk

Kategori: Windows

Installation af Windows opdatering KB5034441 fejler

Tilpas genoprettelsespartitionens størrelse manuelt til 250 MB Åbn en kommandolinje-vindue (cmd) som administrator. Kør reagentc /info, for at tjekke WinRE-status. Hvis WinRE er installeret, bør der være en “Windows RE-placering” med en sti til WinRE-mappen. Et eksempel er, “Windows RE location: file://%3f/GLOBALROOT/device/harddisk0/partition4/Recovery/WindowsRE]\\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE.” Her er nummeret efter “harddisk” og “partition” indekset for disken, og partitionen WinRE…
Læs mere

How to Find the WiFi Password Using CMD in Windows 10/11

Start cmd.exe Type netsh wlan show profile name= “WiFi name” key=clear Example for the WiFi Network TEST netsh wlan show profile TEST key=clear  then Press Enter.

Delete Windows 10 Product Key

Start cmd.exe with administrator privileges. Execute slmgr /upk Activate new licens by Executing slui or slui 4

Windows 7/10/11 will not establish L2TP VPN Connection

Start regedit.exe with administrator privileges. Browse to the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent Create a DWORD (32 bits) value with the name: AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule Give this value of 2 This key can contain the following values: 0 – A value of 0 (zero) configures Windows so that it cannot establish security associations with servers that are located…
Læs mere

Drive Share

Følgende kan benyttes hvis delingen er midlertidig. Slettes ved Genstart. net use n: \\server\folder net use n: \\ip-adresse\folder Følgende kan benyttes ved permanent deling af drev. net use n: \\server\folder /persistent:y net use n: \\ip-adresse\folder /persistent:y  

Printer Share

Følgende kan benyttes hvis delingen er midlertidig. Slettes ved Genstart. start \\server\printer /MIN start \\ip-adresse\printer /MIN net use \\ip-adresse\printer net use \\server\printer Følgende kan benyttes ved permanent deling af printere. start \\server\printer /persistent:y start \\ip-adresse\printer /persistent:y net use \\ip-adresse\printer /persistent:y net use \\server\printer /persistent:y Følgende kan benyttes hvis printeren skal tildeles en LPT X port…
Læs mere

Fejl i Windowsprofil ved Login

Brugeren kan ikke logge ind, fejler med “Tjenesten brugerprofil blev ikke logget på. Brugerprofilen kan ikke indlæses.” Hvis du kan logge ind som en anden bruger eller i fejlsikret tilstand, kan det normalt løses på følgende måde. Start regedit.exe Gå til: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\ Her er alle brugerne på computeren, samt nogle systemkonti profiler registreret. Du…
Læs mere

Mapped Network Drives disconnects every few minutes

Start cmd.exe as Administrator Execute the following command net config server /autodisconnect:-1

Delete old Network Profiles in Windows

Start regedit.exe Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles  

Enable Full Context Menus in Windows 11

Start cmd.exe Execute the following command reg.exe add “HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32” /f /ve Restart Windows 11