infosystem.dk ● Mylius Erichsens Vej 11 ● 7000 Fredericia ● Danmark
+45 20 45 99 15
admin@infosystem.dk

Kategori: Outlook

Fejl i Outlook søgefunktion efter Exchange opdatering Marts 2024

Efter seneste sikkerhedsopdatering af Hosted Exchange, kan brugere opleve problemer med at søge i Outlook. Microsoft arbejder på at rette fejlen. Hvis man har adgang til “Include Older Results” i Outlook, så vil dette afhjælpe problematikken. Alternativt kan man vælge “Let’s look on your computer instead” for at søge i den lokale Outlook cache. Søgning…
Læs mere

Nulstil sprog i Outlook Mappestruktur

Run the following command: outlook.exe /resetfoldernames

Error Connecting Outlook 2016 to Hosted Exchange

Start regedit.exe Go to HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\office\16.0\outlook\autodiscover Create new DWORD: ExcludeExplicitO365Endpoint with Value = 1

Force Outlook to sign in to Hosted Exchange instead of Microsoft 365

Start Windows Powershell Execute one of the following blocks Office 2007 New-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover -Name ExcludeScpLookup -Value 1 -PropertyType DWORD -Force New-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover -Name ExcludeHttpsRootDomain -Value 1 -PropertyType DWORD -Force New-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover -Name ExcludeSrvRecord -Value 1 -PropertyType DWORD -Force New-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover -Name EnableOffice365ConfigService -Value 1 -PropertyType DWORD -Force New-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover -Name…
Læs mere