infosystem.dk ● Mylius Erichsens Vej 11 ● 7000 Fredericia ● Danmark
+45 20 45 99 15
admin@infosystem.dk

Installation af Windows opdatering KB5034441 fejler

Tilpas genoprettelsespartitionens størrelse manuelt til 250 MB

Åbn en kommandolinje-vindue (cmd) som administrator.

Kør reagentc /info, for at tjekke WinRE-status.
Hvis WinRE er installeret, bør der være en “Windows RE-placering” med en sti til WinRE-mappen.
Et eksempel er, “Windows RE location: file://%3f/GLOBALROOT/device/harddisk0/partition4/Recovery/WindowsRE]\\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE.”
Her er nummeret efter “harddisk” og “partition” indekset for disken, og partitionen WinRE er slået til.

Deaktiver WinRE, skriv reagentc /disable

Formindsk operativsystemets partition, og forbered disken til en ny genoprettelsespartition.

Kør diskpart, for at formindske operativsystemet

Kør list disk

Hvis du vil vælge operativsystemdisken, skal du køre ssel disk<OS disk index> Dette skal være det samme diskindeks som WinRE.

Kør list part, for at tjekke partitionen under operativsystemdisken og finde operativsystempartitionen

Kør sel part<OS partition index>, for at vælge operativsystempartitionen

Kør shrink desired=250 minimum=250

Kør sel part<WinRE partition index>, for at vælge WinRE-partitionen

Kør delete partition override, for a slette WinRE-partitionen

Opret en ny genoprettelsespartition.

Tjek først, om diskpartitionstypografien er en GPT (GUID Partition Table) eller en MBR (Master Boot Record). Kør list disk, for at gøre det. Tjek, om der er en stjerne (*) i kolonnen “Gpt”. Hvis der er en stjerne (*), er drevet GPT. Ellers er drevet MBR.

Hvis din disk er GPT, skal du køre create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac efterfulgt af kommandoen gpt attributes =0x8000000000000001

Hvis disken er MBR, skal du køre create partition primary id=27

Hvis du vil formatere partitionen, skal du køre format quick fs=ntfs label=”Windows RE tools”

For at bekræfte WinRE-partitionen er oprettet, skal du køre list vol

Hvis du vil afslutte diskpart, skal du køre exit

Aktiver WinRE, kør reagentc /enable

Kør reagentc /info, for at bekræfte, hvor WinRE er installeret

Bemærk! Hvis oprettelsen mislykkedes, eller du ikke vil udvide WinRE-partitionen, skal du køre reagentc /enable for at genaktivere WinRE.

Skriv et svar