infosystem.dk ● Mylius Erichsens Vej 11 ● 7000 Fredericia ● Danmark
+45 20 45 99 15
admin@infosystem.dk

Fejl i Outlook søgefunktion efter Exchange opdatering Marts 2024

Efter seneste sikkerhedsopdatering af Hosted Exchange, kan brugere opleve problemer med at søge i Outlook. Microsoft arbejder på at rette fejlen.

Hvis man har adgang til “Include Older Results” i Outlook, så vil dette afhjælpe problematikken.

Alternativt kan man vælge “Let’s look on your computer instead” for at søge i den lokale Outlook cache.

Søgning i webmailen virker fortsat normalt.

Problemet kan også afhjælpes med følgende to PowerShell-kommandoer hos klienten:

New-ItemProperty -Path “HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search” -Name “DisableServerAssistedSearch” -PropertyType DWORD -Value “1”
New-ItemProperty -Path “HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search” -Name “DisableServerAssistedSuggestions” -PropertyType DWORD -Value “1”

Skriv et svar