infosystem.dk ● Mylius Erichsens Vej 11 ● 7000 Fredericia ● Danmark
+45 20 45 99 15
admin@infosystem.dk

IT Support

Delete Windows 10 Product Key

Start cmd.exe with administrator privileges. Execute slmgr /upk Activate new licens by Executing slui or slui 4

Windows 7/10/11 will not establish L2TP VPN Connection

Start regedit.exe with administrator privileges. Browse to the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent Create a DWORD (32 bits) value with the name: AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule Give this value of 2 This key can contain the following values: 0 – A value of 0 (zero) configures Windows so that it cannot establish security associations with servers that are located…
Læs mere

Drive Share

Følgende kan benyttes hvis delingen er midlertidig. Slettes ved Genstart. net use n: \\server\folder net use n: \\ip-adresse\folder Følgende kan benyttes ved permanent deling af drev. net use n: \\server\folder /persistent:y net use n: \\ip-adresse\folder /persistent:y  

Printer Share

Følgende kan benyttes hvis delingen er midlertidig. Slettes ved Genstart. start \\server\printer /MIN start \\ip-adresse\printer /MIN net use \\ip-adresse\printer net use \\server\printer Følgende kan benyttes ved permanent deling af printere. start \\server\printer /persistent:y start \\ip-adresse\printer /persistent:y net use \\ip-adresse\printer /persistent:y net use \\server\printer /persistent:y Følgende kan benyttes hvis printeren skal tildeles en LPT X port…
Læs mere

Fejl i Windowsprofil ved Login

Brugeren kan ikke logge ind, fejler med “Tjenesten brugerprofil blev ikke logget på. Brugerprofilen kan ikke indlæses.” Hvis du kan logge ind som en anden bruger eller i fejlsikret tilstand, kan det normalt løses på følgende måde. Start regedit.exe Gå til: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\ Her er alle brugerne på computeren, samt nogle systemkonti profiler registreret. Du…
Læs mere

Fejlmeddelelse når Microsoft C5 startes fra Netværk

Åbn “Internetindstillinger” Klik “Sikkerhed” Klik “Lokalt Intranet” Klik “Websteder” Klik “Avanceret” Indtast Drev eller Netværkssti og klik Tilføj Klik “Luk” Klik “Ok” Klik “Ok”            

Mapped Network Drives disconnects every few minutes

Start cmd.exe as Administrator Execute the following command net config server /autodisconnect:-1

Error Connecting Outlook 2016 to Hosted Exchange

Start regedit.exe Go to HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\office\16.0\outlook\autodiscover Create new DWORD: ExcludeExplicitO365Endpoint with Value = 1

Delete old Network Profiles in Windows

Start regedit.exe Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles  

Force Outlook to sign in to Hosted Exchange instead of Microsoft 365

Start Windows Powershell Execute one of the following blocks Office 2007 New-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover -Name ExcludeScpLookup -Value 1 -PropertyType DWORD -Force New-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover -Name ExcludeHttpsRootDomain -Value 1 -PropertyType DWORD -Force New-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover -Name ExcludeSrvRecord -Value 1 -PropertyType DWORD -Force New-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover -Name EnableOffice365ConfigService -Value 1 -PropertyType DWORD -Force New-ItemProperty -Path HKCU:\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover -Name…
Læs mere